Баба Тонка Обретенова 

По силата на Берлинския договор се признава създаването на българска държава на Балканския полуостров, но зависима от Османската империя (трибутарно княжество). Княжеството няма право да сключва самостоятелни търговски договори, няма право на българско дипломатическо представителство в чужбина, нито на собствена войска. Още първите български правителства и специално това на Стефан Стамболов започват да нарушават Берлинския договор ̶ изградена е армия, военно министерство, сключват се първите международни търговски спогодби. На практика страната ни сама започва да извоюва своята независимост чрез дръзки ходове на управляващите, но все още не е международно призната.

Прочети повече

"На международната сцена назрява изгоден момент ̶ Австро-Унгария се готви да наруши Берлинския договор с анексирането на Босна и Херцеговина и самият Фердинанд (все още княз) встъпва в дипломатически преговори. От друга страна, Османската империя се тресе от смутове, допълнени от дипломатически скандал, в който Иван Гешов е единствен игнориран и не е поканен на рождения ден на султана. Избраният за министър-председател на България Александър Малинов предлага на княза да се възползват от удобния момент. Фердинанд се връща по спешност от чужбина и е посрещант в Русе, откъдето цялото българско правителство потегля с влак към Велико Търново. Именно там Александър Малинов написва Манифеста за независимостта.

Церемонията по обявяването на независимостта е изпълнена на хълма Царевец, където Малинов прочита манифеста, а Фердинанд държи реч. Церемонията е извършена от българския екзарх, който наместо корона слага своята тиара на главата на княза, който от този момент става цар.„С благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ни акт ще намериодобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят” ̶ Фердинанд I.

Единствено недоволна от независимостта на България е Турция, която изисква от страната ни компенсация в размер на 125 милиона златни лева. Тук се намесва Русия, която предлага да уреди отношенията между двете държави, като поема дълга на страната ни и на практика приспада сумата от дълга на Турция към Русия от Освободителната война. България от своя страна започва да дължи на Русия 82 милиона златни лева, взети като държавен заем от руски банки."