Хан Аспарух

"До VII век нашите земи са били населявани основно от траки и славяни, а собствеността на териториите често се е сменяла.
По това време на сцената на историята се появява хан Кубрат, част от рода Дуло, основател на Стара велика България, разположена на териториите на днешна Украйна и Южна Русия. Той имал петима синове, на които преди смъртта си оставя завет да не се разделят, защото само заедно могат да бъдат силни и несломими. Неуспели да изпълнят заръката му, синовете му се пръскат в различни посоки. Стара велика България спира да съществува, завладяна от хазарите. Аспарух поема към устието на р. Дунав, а брат му ̶ Котраг ̶ към река Волга, където основава Волжка България.
"

Прочети повече

Аспаруховата армия наброявала около 200 000 души и постепенно се установила в местността Онгъл, днешна Южна Бесарабия, и изпълнявала охранителни функции за византийците.

Аспарух успява да се възползва от тежкото положение на Византийската империя, която по това време е била заета с разрешаването на конфликта си с Арабския халифат, и да разшири владенията си. Уплашен от възможността за съюз с дунавските славянски племена и от допълнително заграбване на византийска територия, император Константин IV Погонат предприема боен поход и среща българската армия край Онгъл. Числеността ѝ, както и оттеглянето на императора от бойното поле, за да лекува подагра в Анхиало, силно разклащат бойния дух на византийците и те предприемат оттегляне и унизителна загуба.

След тази историческа за България победа Аспарух сключил съюз със седемте славянски племена и северите, избрал Плиска за своя столица и завладял земите между Дунава и Стара планина. Непрестанните набези на юг от Стара планина принуждават
Византия да потърси примирие и така се стига до пролетта на 681 година, когато в Константинопол официално е подписан договор, който урежда териториалните граници на България и българската държава е официално призната.
Сведения за този договор ни дават византийските хронисти Теофан и патриарх Никифор, а западният хронист Зигеберт записва: „Отсега нататък трябва да се отбележи Българското царство”.

Хан Аспарух загива вероятно през 701 г. във война срещу хазарите. Погребан е в специален гроб с въоръжението си и съкровище във Вознесенка, днес квартал на гр. Запорожие в Украйна. Негов наследник на българския престол е синът му Тервел.
"