Гоце Делчев

Роденият в гр. Кукуш Георги Николов Делчев наред с Даме Груев и Тодор Александров е сред най-изтъкнатите имена на Македонското освободително движение.

Прочети повече

"По собствено желание той продължава образованието си в Солунската българска гимназия, където учи при Константин Величков, който през Ботевите стихове успява да радикализира търсещите справедливост младежи. Така се сформира таен революционен кръжок, в който влизат и Даме Груев, Борис Сарафов и други изтъкнати в бъдеще революционери. Само месец преди да завърши военното училище в София е изключен заради участие в социалистически кръжок. Това накланя везните и Гоце Делчев фокусира всичките си усилия в борбата за свободна Македония. По примера на Левски започва да организира комитетска мрежа, която да подготви населението за въоръжено въстание срещу османската власт. За тази цел, под прикритието на учител в Щип, а след това и в Банско започва да използва мрежата на екзархията и да координира изграждането на революционните комитети.

Заедно с Гьорче Петров изработва и програмата им, стъпвайки върху демократични основи. През зимата на 1900 г. пребивава в Бургас, където в двора на един хан основава фабрика за бомби, същите, които са използвани и по време на Солунските атентати, когато групата на Гемиджиите извършва серия от атентати в Солун ̶ взривяват френския кораб „Гвадалкивир”, сградата на Отоманската банка и е прекъснато осветлението на града.Въпреки че е деен участник в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание, той смята, че местното население не е подготвено за въоръжена борба и настоява за партизански тактики, терористични актове и внезапни удари по широк фронт. Тъй като не присъства на конгреса в Солун, когато е взето решението за вдигане на въстание, въпреки че е против, се подчинява на общото решение и поема към Серски революционен окръг. На път за там, в село Баница, попада на засада и е убит след тежка престрелка."