Black Sea Puzzles

Въстанието на Асеневци 

Смъртта на цар Самуил бележи символично края на Първото българско царство, като след нея България бива покорена от Византия за почти два века. През този период са били правени няколко опита за освобождение, но братята Асеневци с тяхното въстание полагат началото на Втората българска държава.

Прочети повече

"През 80-те години на XII в. силата на Византия била отслабена ̶ заобиколена от врагове на всички фронтове, претърпяла редица военни поражения и слаба централна власт. Династията била прекратена и на императорския трон се възкачил Исак II Ангел. В това време сред българската аристокрация се откроявали най-много двамата братя ̶ Теодор и Асен. През октомври 1185 г., когато Исак II Ангел бил близо до Одрин, те отишли при него с молба да получат място в Стара планина и да бъдат зачислени като византийски аристократи. Императорът обаче отказва и след грубата реакция на Асен, нарежда да му ударят плесница.

В резултат на това на 26 октомври, на Димитровден, докато се освещава новата църква „Св. Димитър Солунски” в Търново, е разпространен слух, че солунският чудотворец св. Димитър е оттеглил подкрепата си за Солун и е станал покровител на Търново. Архиепископ Василий в същия ден коронясва за цар на българите Теодор, който приема името Петър, за да подчертае връзката с първия официално признат от Византия български цар Петър.

Веднага след това войската на Петър и Асен освобождава последната българска столица ̶ Велики Преслав, за да затвърди идеологическата връзка с Първото българско царство.
След поредица от военни действия с променлив успех в края на май началото на юни 1187 г. е сключен Ловешкият мирен договор. Според договора от византийска власт е освободена цяла Северна България, без някои черноморски крепости, а третият брат ̶ Калоян, е предоставен на ромеите като гарант на мира.
От този момент насетне възстановената българска държава успява да си върне земите по горната част на Струма и Средец (днешна София), като от Средец са пренесени в Търново мощите на св. Иван Рилски.

Въпреки мирния договор Византия продължава да се намесва със заговори и сплетни в българския царски двор. В резултат на това болярът Иванко, родственик на Асеневци, убива цар Асен през 1196 г., а на следващата година е убит и брат му Петър. На престола се възкачва Калоян ̶ третият брат от Асеневския род."